Wat is jouw onderzoeksparadigma?

Vragenlijst onderzoeksparadigma. Handige vragenlijst om te kijken vanuit welk onderzoekparadigma jij als sociaal wetenschappelijk onderzoeker eigenlijk werkt. Gebaseerd op het werk van Lincoln & Guba : Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (2000). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (2nd ed., pp. 163-188). London: Sage Publications.

Onderzoeksparadigma