Martine Noordegraaf

“Daan heeft een cursus ‘schrijven van een subsidieaanvraag’ van drie dagdelen verzorgd voor onderzoekers en toehoorders van het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede. De cursus is een combinatie van ‘algemene lessen onderzoeksmethodologie’, ‘feedback op concrete (voorgenomen) aanvragen’ en ‘coaching’. Daan zijn lessen zijn uiterst effectief omdat hij helder doceert en heel concrete feedback geeft. Zijn coaching bestaat uit het stellen van de goede vragen. Het eigenaarschap van de subsidieaanvraag blijft daardoor bij de onderzoekers liggen. Daan daagt onderzoekers uit om hun onderzoeksvraag op allerlei niveaus te doordenken. Hij geeft vervolgens handvatten om helder op te schrijven hoe deze onderzoeksvraag beantwoord gaat worden. En hij wijst met veel deskundigheid en vriendelijkheid de punten aan waar het onderzoeksplan nog rammelt. Voor mij als lector was het werken met Daan echt een professionaliseringslag. Ik heb het idee dat ik met meer taal, plezier en kennis subsidieaanvragen kan schrijven. En met resultaat: de RAAK-publiek aanvraag ‘Jouw, Gezin, Mijn Zorg?’ waar Daan ons op gecoacht heeft is in 2016 gehonoreerd.”

Bas Kranenburg

“Docenten van de MEM – opleiding zijn zonder uitzondering opgetogen en vol waardering over je workshops. In dit bericht zomaar eens verwoord in de manier van schrijven die we kennen van film- en theaterrecensies:  “…..heeft kennis van zaken…..durft te benoemen…..is helder en to the point…….boeiend en leerzaam…….heeft toegevoegde waarde…….weet waar we mee bezig zijn…….staat als kenner boven de materie………..biedt altijd ruimte voor eigen inbreng en discussie maar weet gelukkig heel goed waarover het gaat………..kan en durft de leiding te nemen en houden in een discussie………..brengt zinvolle en leerzame cases in………gouden tip, die boekjes van Heinze Oost……….” 

En zo nog meer aardige complimenten…………..alle uitspraken informeel opgetekend, maar niet minder waardevol.”

Dr. Christiaan Stam

“Daan is voor mij de verpersoonlijking van pragmatische validiteit: enerzijds een zeer degelijke onderzoeker met uitgebreide kennis van bestaande wetenschappelijke theorieën, anderzijds een een goed gevoel voor dat wat nodig is om in de praktijk een probleem op te lossen. Deze combinatie maakt van hem een zeer effectieve (ontwerpgerichte) onderzoeker en een zeer inspirerende begeleider.”

“Daan’s passie voor ontwerpgericht onderzoek is zeer inspirerend. Zijn enthousiasme is aanstekelijk en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van mijn promotie-onderzoek.”

Proefschrift: Stam, C. (2007) Knowledge productivity : designing and testing a method to diagnose knowledge productivity and plan for enhancement. University of Twente, thesis.

Download hier

Dr. Donald Ropes

“Daan Andriessen was a great advisor during my PhD – I even wrote this in the acknowledgements of the dissertation.

Daan helped me to develop my own style and discover my strengths, attributes, weaknesses and limitations. He had the knowledge and skills to give me effective guidance when it was needed and was not afraid to tell me if I was working on something that wouldn’t work or was less relevant – this is very important to a beginning researcher.

Daan’s feedback on my work was thorough and timely. A real strong point of his feedback and guidance was the way it supported me in developing my own research strategy – he never tried to force his style on me. And he showed me, through examples and discussion, how to make sure I wrote in a structured manner that was clear for myself and others”

 

 

Proefschrift: Ropes, D. (2009), Organizing professional communities of practice, Amsterdam: University of Amsterdam, Department of Child Development and Education.

Download hier