Wil je weten of jullie afstudeerprogramma aan de nieuwe eisen voldoet?

In het hbo is de laatste jaren veel aandacht voor de kwaliteit van het afstuderen. In het rapport “Beoordelen is mensenwerk” heeft de Expertgroep Protocol van de┬áVereniging Hogescholen in 2014 een nieuwe visie neergelegd op het vormgeven van afstudeerprogramma’s in het hbo. Ik was voorzitter van die Expertgroep en kan samen met betrokkenen in korte tijd een doorlichting uitvoeren van jullie huidige afstudeerprogramma. Dit levert vaak suggesties op hoe dit programma kan worden verbeterd zodat het meer valide wordt en beter past bij het┬ákarakter van jullie opleiding.