Het grote dilemma van praktijkgericht onderzoek

Bij praktijkgericht onderzoek heeft de onderzoeker meestal een groot dilemma. Je onderzoek is vaak het meest praktijk relevant als je zo weinig mogelijk de praktijk moet inperken omwille van de onderzoeksopzet. Anderzijds vereist het vergroten van de validiteit en betrouwbaarheid vaak dat je de praktijk moet versimpelen door factoren uit te sluiten en variabelen onder controle te brengen.

Mijn advies: Probeer bij praktijkgericht onderzoek de complexiteit van de praktijk in je onderzoek zoveel mogelijk recht te doen.

Wat is jouw onderzoeksparadigma?

Vragenlijst onderzoeksparadigma. Handige vragenlijst om te kijken vanuit welk onderzoekparadigma jij als sociaal wetenschappelijk onderzoeker eigenlijk werkt. Gebaseerd op het werk van Lincoln & Guba : Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (2000). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (2nd ed., pp. 163-188). London: Sage Publications.

Onderzoeksparadigma