Ben je op zoek naar expertise voor een visitatiecommissie ‘onderzoek’?

Volgens het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) moeten hogescholen zelf zorgen dat hun lectoraten of kenniscentra iedere zes jaar worden geƫvalueerd. De evaluatie moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. In de commissie moeten mensen zitten uit:

  • de beroepspraktijk
  • onderwijs
  • onderzoek en kennis
  • en de samenleving

Het doel van deze visitatie is het voorhouden van een spiegel. De bevindingen van de commissie kunnen worden gebruikt om werkwijze, richting en het beleid bij te sturen.

Om goede feedback te krijgen op de methodologische kwaliteit van het onderzoek kan het handig zijn om een lector in het panel op te nemen die zich richt op de methodologie van praktijkgericht onderzoek. Mijn ervaring is dat de methodologie van praktijkgericht onderzoek specifieke aandachtpunten kent.