Ervaring

2003 – heden: Lector Intellectual Capital, Hogeschool Inholland

2003: Promotie Nijenrode Business University

1990 – 2003: Adviseur KPMG

1984 – 1990: Masterstudie Politicologie Vrije Universiteit

1978 – 1984: Minkema college Woerden

(zie ook mijn engelse profiel op Linkedin)

Biografie

Studie

In 1984 kwam ik voor het eerst in aanraking met vraagstukken rond het doen van onderzoek. Ik begon mijn mijn studie Politicologieaan de Vrije Universiteit in Amsterdam en kreeg les in filosofie van (toen nog drs.) Sybe Schaap. Sybe kon fantastisch vertellen over de oude filosofen en hij heeft mij geleerd dat er vele verschillende manieren zijn om naar de werkelijkheid te kijken. Ik werd studentlid van de wetenschapscommissie die onderzoeksvoorstellen en de voortgang van onderzoek van de gehele vakgroep moest beoordelen. Voorzitter was Dr. Hans van der Zouwen. Hans is een hele heldere denker en als notulist van de commssie kon ik zijn woorden altijd letterlijk in het verslag overnemen. Van hem heb ik systematisch denken geleerd.

Bij Sociale Wetenschappen was er een aparte vakgroep Methoden en Technieken waar ik extra lessen ben gaan volgen van onder andere Marius de Pijper (statistiek) en Jenny Gierveld (onderzoeksdesigns). Ik ben afgestudeerd met 2 specialisaties: Bestuurskunde en Methoden en Technieken.

KPMG

Na mijn studie werd ik junior adviseur bij KPMG op het gebied van beleidsondersteunend onderzoek. Mijn mentor was daar Tom Goemans (†2002). Ook Tom was een heel heldere denker die daar altijd ruim de tijd voor nam. Van hem heb ik geleerd dat het goed is om eerst na te denken en dat de tijd die je daar aan besteedt nooit verspilde tijd is.

In 1997 kreeg ik de kans om binnen KPMG een nieuwe adviesgroep op te zetten op het gebied van Kennismanagement. Ik kon daar gaan werken onder de bezielende leiding van Dr. René Tissen en samen met de enthousiaste drs. Frank Lekanne Deprez. Van René heb ik het Stephen Covey principe “begin with the end in mind” geleerd en sindsdien begin ik het schrijven van een stuk altijd met de vraag hoe de hoofdstukindeling en de opmaak er uit moeten zien. Ook heeft hij mij geleerd om symetrisch te denken en te zoeken naar symetrie en patronen in modellen.

Promotie

René heeft mij overgehaald om te promoveren aan Nijenrode en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Ik kon bij hem en bij co-promotor Dr. Mathieu Weggeman promoveren op een praktijkgericht proefschrift over de waarde van kennis.

Hogeschool Inholland

Ik ben sinds 2003 lector in het hbo. Mijn onderwerp is de rol van kennis in organisaties. Mijn lectoraat heet Intellectual Capital. Sinds mijn start bij Inholland ben ik gefascineerd over praktijkgericht onderzoek in het hbo. Wat is dat precies? Wijkt het af van onderzoek aan de universiteit? Hoe kan de kwaliteit worden verhoogd?

Kwaliteitscriteria

In 2005 deed ik een project voor de Digitale Universiteit waarin ik in aanraking kwam met lector drs. Tom van Weert van de Hogeschool Utrecht. Van Tom heb ik geleerd om in onderwijs en onderzoek altijd te werken met kwaliteitscriteria. Ook liet hij mij zien hoe handig het instrument van de review is om kwaliteit van onderzoek te verbeteren.

Didactiek van onderzoek

Tom bracht mij in contact met methodoloog Heinze Oost (1958 – 2008). Alweer een glashelder denkende methodoloog in mijn leven die grote invloed heeft gehad op mijn didactische aanpak van onderzoek en manier van coachen van onderzoekers. Zijn proefschrift ging over de kwaliteit van probleemstellingen in proefschriften. Dan ga je natuurlijk meteen naar zijn eigen probleemstelling kijken. Die staat op pagina 1 bovenaan en is van een ontroerende schoonheid: “Hoe is de formele kwaliteit van probleemstellingen in dissertaties?” (Oost, 1999). De serie boekjes die Heinze Oost onder andere met zijn vrouw Angela Markenhof heeft geschreven over het doen van onderzoek kan ik iedereen aanraden.

Forum voor Praktijkgericht Onderzoek

In 2009 werd ik door lector Bart van Rosmalen gevraagd lid te worden van het Presidium van het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek. Van Bart heb ik geleerd dat er ook ruimte kan zijn in onderzoek voor allerlei onzichtbare processen en verschijnselen en dat kunst soms een heel goed middel is om die boven water te krijgen.

Het Forum heeft zich drie jaar lang ingezet voor de professionalisering van het vak van lector onder de energieke leiding van Mia Duijnstee. Binnen het Presidium was ik de opvolger van lector Cees Tempelman. Ik heb mij bezig gehouden met vraagstukken rond de methodologie van praktijkgericht onderzoek en het ontsluiten van onderzoeksresultaten (Open Acces). Ook ben ik voorzitter geweest van de commissie die in opdracht van de hbo raad een gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo heeft ontwikkeld.

Design science research group

In 2006 hebben prof dr. ing. Joan van Aken en ik de Design Science Research Group opgericht. Van Joan heb ik geleerd dat onderzoek tegelijkertijd wetenschappelijk en praktijkrelevant kan zijn. Bij zijn ontwerpgerichte onderzoek benadering kan je zowel werken in de praktijk aan het oplossen van problemen als onderzoeken wat wel en niet werkt. Deze aanpak maakte het voor mij mogelijk te promoveneren op casussen uit mijn KPMG tijd. De Design Science Research Group is een community of practice van onderzoekers die ontwerpgericht onderzoek doen. Iedere 2e maandag van de maand bespreken we in Utrecht de methodologische problemen van dit soort onderzoek. De meeste leden zijn aan het promoveren of zijn recent gepromoveerd. Ben je geïnteresseerd om aan onze groep deel te nemen stuur mij dan even een email.

Geplaatst in CV