Rapport Expertgroep Protocol Vereniging Hogescholen

De Expertgroep Protocol heeft van de Vereniging Hogescholen de opdracht gekregen om de wenselijkheid en mogelijkheid te verkennen van een gezamenlijk, bottom-up opgesteld protocol of protocollen voor het beoordelen van (kern)werkstukken en te adviseren over de wijze waarop deze tot stand dienen te komen en aan welke kwaliteitseisen deze dienen te voldoen.

Op 31 januari 2014 heeft de Expertgroep gerapporteerd aan de Vereniging. Op 9 mei 2014 is het advies door de Algemene Vergadering aanvaard. Uitgesproken is dat het advies vooral moet inspireren en er zal worden gekeken naar manieren om ermee te experimenteren.

Het rapport is hier te downloaden:

Eindrapport expertgroep Protocol

Weblectures over het begeleiden van afstudeeronderzoek

In 2011-2012 zijn binnen Inholland weblecture opnamen gemaakt van een serie workshops voor docenten over het begeleiden van afstudeeronderzoek.

  1. Het begeleiden van afstudeeronderzoek 1
  2. Het begeleiden van afstudeeronderzoek 2
  3. Het begeleiden van afstudeeronderzoek 2a
  4. Het begeleiden van afstudeeronderzoek 3

Met dank aan het weblectureteam van Inholland: Eja Kliphuis, Tom Visscher en Pieter van Parreeren.

Handige weblectures voor studenten over het doen van onderzoek

Bij Inholland heb ik 4 weblectures voor Bachelorstudenten gemaakt over het doen van onderzoek. Deze zijn voor iedereen toegankelijk.

Deze weblectures zijn gemaakt tijdens de  workshops onderzoek voor afstudeerders bij de Kenniskring Intellectual Capital in studiejaar 2010-2011. In de weblectures maak ik gebruik van de kwaliteitscriteria voor onderzoek die elders op deze site beschikbaar zijn.

  1. Workshop onderzoeken 1
  2. Workshop onderzoeken 2
  3. Workshop onderzoeken 3
  4. Workshop onderzoeken 4

Met dank aan het weblectureteam van Inholland: Eja Kliphuis, Tom Visscher en Pieter van Parreeren.

 

Bas Kranenburg

“Docenten van de MEM – opleiding zijn zonder uitzondering opgetogen en vol waardering over je workshops. In dit bericht zomaar eens verwoord in de manier van schrijven die we kennen van film- en theaterrecensies:  “…..heeft kennis van zaken…..durft te benoemen…..is helder en to the point…….boeiend en leerzaam…….heeft toegevoegde waarde…….weet waar we mee bezig zijn…….staat als kenner boven de materie………..biedt altijd ruimte voor eigen inbreng en discussie maar weet gelukkig heel goed waarover het gaat………..kan en durft de leiding te nemen en houden in een discussie………..brengt zinvolle en leerzame cases in………gouden tip, die boekjes van Heinze Oost……….” 

En zo nog meer aardige complimenten…………..alle uitspraken informeel opgetekend, maar niet minder waardevol.”

Dr. Christiaan Stam

“Daan is voor mij de verpersoonlijking van pragmatische validiteit: enerzijds een zeer degelijke onderzoeker met uitgebreide kennis van bestaande wetenschappelijke theorieën, anderzijds een een goed gevoel voor dat wat nodig is om in de praktijk een probleem op te lossen. Deze combinatie maakt van hem een zeer effectieve (ontwerpgerichte) onderzoeker en een zeer inspirerende begeleider.”

“Daan’s passie voor ontwerpgericht onderzoek is zeer inspirerend. Zijn enthousiasme is aanstekelijk en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van mijn promotie-onderzoek.”

Proefschrift: Stam, C. (2007) Knowledge productivity : designing and testing a method to diagnose knowledge productivity and plan for enhancement. University of Twente, thesis.

Download hier